Kadry dla Gospodarki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Urząd Statystyczny w Poznaniu

Giełda Tematów Prac Dyplomowych

Nazwisko i Imię
Przytrzymaj Ctrl aby wybrać więcej niż jedno
Wydział
Katedra
Przytrzymaj Ctrl aby wybrać więcej niż jedną
Rodzaj pracy
Problematyka badawcza
Przytrzymaj Ctrl aby wybrać więcej niż jedną

Witaj w Wyszukiwarce Giełdy Tematów Prac Dyplomowych

Korzystając z Wyszukiwarki znajdziesz informacje dotyczące:

1. Promotorów, u których możliwe lub wręcz zalecane jest pisanie prac dyplomowych na przykładzie działających na rynku firm,

2. Firm gotowych do przekazywania danych niezbędnych do przygotowania prac dyplomowych.


Pracownicy Biura Projektu Kadry dla Gospodarki pomogą nawiązać kontakt z wybraną Firmą.
Prosimy nie robić tego we własnym zakresie.
Szczegóły dotyczące rozpoczęcia współpracy dostępne są na stronie:


http://kdg.ue.poznan.pl/wsparcie-karier/gielda-tematow-prac/
Unia Europejska